Legal advice

Legal advice

We kunnen dat oplossen

In 1978, na de dood van Franco, was het Spaanse rechtssysteem op verschillende gebieden georganiseerd om de wettelijke procedures van arbeid, civiel, constitutioneel, handels- en belastingrecht. De grondwet bepaalt het recht op zelfbestuur voor alle regio’s in Spanje. Spanje heeft provincies, autonome gemeenschappen, districten en gemeenten. Er zijn de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, jeugdzaken, gevangenen en vredeshoven. De meeste Spaanse rechtbanken worden vertegenwoordigd door een enkele rechter in processen, bij de hoogste rechtbank of de administratieve rechtbank zijn verschillende rechters aanwezig in processen.

Het Spaanse rechtsstelsel voorziet in twee opties om civiele en handelsgeschillen op te lossen, hetzij door middel van vrijwillige of gerechtelijke procedures, waarbij de vrijwillige optie kan worden opgelost door bemiddeling of arbitrage.

De advocaten van Avantean zijn specialisten op het gebied van commercieel, arbeidsrecht, fiscaal recht, intellectueel eigendom en onroerend goed en werken samen met u aan de beste oplossing.

Meer _weten_

ONZE CLIENTEN

  • Caelus

  • The Rock Bar

  • Souls of Sitia

  • Bear Elephant

  • Coral

  • Arhawk Associates

  • Sitia Moto